REKLAMA

IPOPEMA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

2020-01-23 16:32
publikacja
2020-01-23 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 31 marca 2020 r.
2. raport za I kwartał 2020 r. – 21 maja 2020 r.
3. raport za I półrocze 2020 r. – 10 września 2020 r.
4. raport za I-III kwartał 2020 r. – 19 listopada 2020 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, że ww. raporty kwartalne oraz raport półroczny stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe za dane okresy i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie natomiast przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki