REKLAMA

INVESTEKO S.A.: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC

2022-08-19 12:58
publikacja
2022-08-19 12:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022 ESPI
Data sporządzenia: 2022-08-19
Skrócona nazwa emitenta
INVESTEKO S.A.
Temat
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartych w raportach kwartalnych oraz w raporcie nr 14/2021 ESPI z dnia 28 grudnia 2021 r. Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. wydana została przez Starostę Myszkowskiego decyzja zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC” w Myszkowie.

Emitent w ramach umowy zawartej ze Spółką VIG ENERGIA S.A. z siedzibą w Myszkowie (dalej: „Inwestor”), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracował wielobranżowy projekt budowlany Zakładu LIFETEC i złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Instalacja LIFETEC w Myszkowie składać się będzie z dwóch bliźniaczych linii technologicznych o łącznej mocy elektrycznej 4 MWe oraz 7,2 MWt energii cieplnej o wydajności 35 tys. ton paliwa z odpadów rocznie.
LIFETEC jest autorską technologią Emitenta i zgodnie z zawartą umową Emitent dostarczy Inwestorowi instalację oraz przekaże odpłatnie jednostkową licencję na korzystanie z technologii.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Arkadiusz Primus Prezes Zarządu
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki