REKLAMA

INVESTEKO S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o.

2022-08-19 14:26
publikacja
2022-08-19 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022 ESPI
Data sporządzenia: 2022-08-19
Skrócona nazwa emitenta
INVESTEKO S.A.
Temat
Nabycie udziałów w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku zawarł umowę nabycia 15 (słownie: piętnastu) udziałów, stanowiących 15 % kapitału zakładowego w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: "Spółka").
Pozostali Wspólnicy Spółki złożyli pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa pierwokupu tychże udziałów.

W konsekwencji zawartej przez Emitenta umowy nabycia udziałów Emitent posiada obecnie 77 (słownie: siedemdziesiąt siedem) udziałów w Spółce EkoPartner Silesia Sp. z o.o., co stanowi 77 % kapitału zakładowego Spółki.

Emitent zwiększył ilość posiadanych udziałów w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o. zgodnie z realizowaną strategią rozwoju Grupy Kapitałowej, której istotnym elementem jest rozwój aktywów w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych. Wzrost ilości posiadanych udziałów w spółce zależnej pozwoli na realizację planów budowy Centrum Recyklingu i Energii Odnawialnej - CREO Park na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego INVESTEKO.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Arkadiusz Primus Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki