REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. – lista akcjonariuszy powyżej 5%

2023-09-26 12:44
publikacja
2023-09-26 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Lista_Akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5%.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. – lista akcjonariuszy powyżej 5%
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów - obecnych w dniu 26 września 2023 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%.pdfLista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki