REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2021/2022

2021-07-26 09:17
publikacja
2021-07-26 09:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2021/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka” „INTERSPORT”) informuje, że w I kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. :
1.Wypracowała we wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt):
a.łączne przychody netto w wysokości 50.307 tys. zł, czyli o 42,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 35.233 tys. zł)
b.obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) w wysokości 23.299 tys. zł czyli o 22,8% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu
c.sprzedaż e-com wzrosła w tym okresie o 19,1% i stanowiła 19% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.
2.Znacznie poprawiła wynik brutto zmniejszając stratę do poziomu 1.249 czyli o 67,8% w stosunku do poprzedniego roku (była: strata brutto 3.883 tys. zł).
3.znacznie poprawiła wynik EBITDA zmniejszając stratę do poziomu – 1.048 tys. zł (była: EBITDA -2.393 tys. zł) tj. o 56,2%

Spółka wypracowała masę marży rok do roku o 91,5% wyższą, co przyczyniło się do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która spowodowała zamknięcie sklepów i brak przychodów w głównym kanale sprzedaży w kwietniu. Pierwszy kwartał był czasem, w którym adoptowano biznes do nowych zachowań Klientów przez pryzmat zaktualizowanej strategii Spółki. Wprowadzono zmiany polityki handlowej i komunikacyjnej w Spółce oraz standardy działań operacyjnych. Korekta strategii oraz poprawa efektywności działań operacyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. Kwiecień był miesiącem lockdownu (kiedy wszystkie sklepy zlokalizowane w Centrach Handlowych były zamknięte), maj potwierdził sprawność operacyjną Spółki, efekty zmian widoczne były szczególnie w czerwcu, kiedy to Firma uzyskała rentowność biznesu. Ten pozytwny dla Spółki trend utrzymuje się również w lipcu.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 planowana jest na 23 sierpnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-26 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-07-26 Tomasz Matonóg Prokurent Łączny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki