REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Zawiadomienie o zawartej warunkowej umowie sprzedaży akcji Interferie S.A.

2021-11-17 13:30
publikacja
2021-11-17 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zawartej warunkowej umowie sprzedaży akcji Interferie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Interferie S.A. (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymał od Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Fundusze) oraz KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: KGHM FIZAN) informację o:

• zawarciu pomiędzy Funduszami a Polskim Holdingiem Hotelowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Kupujący) warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia przez Kupującego od Funduszy łącznie 10.152.625 akcji Emitenta, reprezentujących 69,71% kapitału zakładowego Emitenta, w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Emitenta, które zostanie ogłoszone przez Kupującego po spełnieniu określonych warunków; oraz
• zawarciu pomiędzy KGHM FIZAN a Kupującym przedwstępnej umowy sprzedaży przez KGHM FIZAN 41.309 udziałów Interferie Medical SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: IMSPA) reprezentujących 67,37% kapitału zakładowego IMSPA na rzecz Kupującego.

Realizacja transakcji przewidzianych powyższymi umowami jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych pomiędzy stronami powyższych umów.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższą transakcją Emitent, o ile poweźmie o nich wiedzę, będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących, przy czym należy mieć na uwadze, że Emitent nie jest stroną umów, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-11-17 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki