INTERCARS: Przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018

2019-04-23 16:34
publikacja
2019-04-23 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-23
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie 228.628.836,14 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 218.569.485,14 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 28 czerwca 2019 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-23 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-04-23 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki