REKLAMA

INTERCARS: Podpisanie oświadczenia w sprawie zwiększenia kwot kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

2022-05-26 23:45
publikacja
2022-05-26 23:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Podpisanie oświadczenia w sprawie zwiększenia kwot kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. zostało podpisane oświadczenie w sprawie zwiększenia kwot kredytów („Oświadczenie”) dotyczące umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r., w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 października 2019 r., w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr. 21/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. („Umowa Kredytu”).

Zgodnie z postanowieniami Oświadczenia, kredytodawcy wyrazili zgodę na:
(1) podwyższenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych o 78.000.000,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów złotych);
(2) podwyższenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu o 122.000.000,00 zł (sto dwadzieścia dwa miliony złotych).

Podwyższenie kwot kredytów w ramach Umowy Kredytu, zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Spółkę warunków zawieszających przewidzianych w Oświadczeniu. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Oświadczeniu dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki