REKLAMA
ZAGŁOSUJ

INTELIWISE S.A.: Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 33⅓ % w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.

2021-01-15 15:33
publikacja
2021-01-15 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_01_15_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 33⅓ % w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od XANTHIPPE INVESTMENSTS LIMITED z siedzibą w Larnace, Republika Cypru _dalej „Akcjonariusz”_ o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 33⅓ % ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Akcjonariusza.

Zgodnie z zawiadomieniem:
W wyniku dokonania sprzedaży przez Akcjonariusza w dniu 13 stycznia 2021 r. 9.408 sztuk akcji Spółki _dalej „Transakcja”_ doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 2.290.011 (33,39%) do 2.280.603 (33,25%).

Liczba akcji posiadanych przed Transakcją:
Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 2.290.011 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 33,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 2.290.011 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba aktualnie posiadanych akcji:
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 2.280.603 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 33,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 2.280.603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,25% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2021_01_15_zawiadomienie.pdf2021_01_15_zawiadomienie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki