REKLAMA
WAŻNE

INNO GENE S.A.: Podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w spółce stowarzyszonej CEGC

2019-11-07 08:21
publikacja
2019-11-07 08:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w spółce stowarzyszonej CEGC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 6 listopada 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Central Europe Genomics Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku .("Spółka”, „CEGC”), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.800,00 zł , do kwoty 56.900,00 zł , to jest o kwotę 50.100,00 zł , poprzez utworzenie 1002 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 50.100,00 zł.

Emitent w wyniku podniesienia kapitału zakładowego objął 431 nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny. Udziały Emitenta w wyniku podwyższenia kapitału wzrosły z 26,5% (36 udziałów) do 41% (467 udziałów) w kapitale zakładowym i głosach w Zgromadzeniu Wspólników. O planowanym podwyższeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019.

W trakcie Zgromadzenia Wspólników 171 nowoutworzonych udziałów objął nowy wspólnik, fundusz inwestycyjny notowany na GPW, tj. Venture Inc SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000299743), będący akcjonariuszem Emitenta. Venture Inc S.A. posiada łącznie 171 udziałów spółki CEGC sp. z o.o., stanowiących 15,03 % w kapitale spółki, co uprawnia do 15,03 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki