REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2021-07-02 15:51
publikacja
2021-07-02 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), informuje, że w dniu 02.07.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Artura Jedynaka, który stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy poinformował, iż w wyniku cywilno-prawnej transakcji zakupu akcji, zawartej dnia 30 czerwca 2021 r., nabył 470.000 akcji IMPERIO ASI S.A. (Spółka), w związku z czym przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed transakcją Pan Artur Jedynak posiadał 30.768 akcji stanowiących łącznie 0,39% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W wyniku powyższej transakcji Pan Artur Jedynak posiada 500.768 akcji stanowiących łącznie 6,39% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Pan Artur Jedynak poinformował, że:
- nie istnieją podmioty zależne ode niego, które posiadają akcje Spółki, ani osoby, o których mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
- nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz 2
Ustawy w związku z czym nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69 b ust. 2 oraz ust.
3 Ustawy.
- łączna suma liczby głosów wynosi 500.768 głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
stanowi 6,39%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki