REKLAMA

HURTIMEX S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji akcji na okaziciela serii H -Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna

2020-12-02 12:44
publikacja
2020-12-02 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-02
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji akcji na okaziciela serii H -Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Hurtimex S.A. ("Emitent"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji na okaziciela serii H Emitenta w celu dematerializacji akcji i rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, kod pocztowy 90-640, przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, w dniach pracujących t.j. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Jednocześnie Zarząd spółki Hurtimex S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku pierwszego wezwania ogłoszonego w formie raportu bieżącego nr 13/2020, wszystkie akcje imienne serii A posiadane przez akcjonariuszy Emitenta zostały zdeponowane w siedzibie Spółki.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-02 Jarosław Kopeć Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki