0,1670 zł
9,87% 0,0150 zł
Hurtimex SA (HRT)

Akcjonariat - HURTIMEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 472 419,159 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 32 768 977 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 651 549
Liczba głosów na WZA: 35 768 977 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,33%
Kapitał akcyjny: 6 553 795,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 651 549
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bender Kemal 8 131 565 (24,81%) 8 131 565 (22,73%) 2022-05-05 -
Kopeć Jarosław 5 551 822 (16,94%) 6 826 822 (19,08%) 2022-03-18 -
Kopeć Marcin 3 138 274 (9,57%) 4 413 274 (12,33%) 2022-03-18 -
Kopeć, Krystyna Czesława 2 602 611 (7,94%) 3 052 611 (8,53%) 2022-03-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C 15 050
10 535,00
0,10 0,70 10 015 050
1 001 505,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-10 6 000 000
600 000,00
0,10 0,10 6 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-02
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-10 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-02
seria D - subskrypcja prywatna IFK Capitis sp. z o.o. 2009-08-28 4 700 000
987 000,00
0,10 0,21 14 715 050
1 471 505,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-29
seria E - subskrypcja prywatna 2009-11-04 100 000 000
4 000 000,00
0,01 0,04 187 972 941
1 879 729,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-07
split 1:10 2009-11-04
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-07
seria F - subskrypcja prywatna 2010-05-21 21 333 359
0,01 209 306 300
2 093 063,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-22
2010-05-31
scalenie akcji 20:1 zmiana numeracji akcji B-F w serię G 2010-06-30
0,20 10 465 315
2 093 063,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-24
2010-07-21
seria H - subskrypcja prywatna 2014-06-24 11 303 662
0,20 21 768 977
4 353 795,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-23
seria I - kapitał docelowy 2021-11-08 11 000 000
2 420 000,00
0,20 0,22 32 768 977
6 553 795,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
KFG GmbH & Co KG 0 (-8 131 565) 0,00 (-37,35) 0 (-8 131 565) 0,00 (-32,82) 2022-05-05
Kopeć, Bogdan Jan spadkobiercy 0 (-3 279 952) 0,00 (-15,06) 0 (-4 929 952) 0,00 (-19,90) 2021-03-11
Kopeć Marcin 2 262 516 (1 615 516) 10,39 (4,21) 3 537 516 (2 440 516) 14,28 (6,14) 2021-03-11
Kopeć Jarosław 4 260 941 (-176 140) 19,57 (-0,81) 5 535 941 (-176 140) 22,35 (-0,71) 2021-03-11
Kopeć Jarosław 4 437 081 (1 499 907) 20,38 (6,89) 5 712 081 (2 324 907) 23,06 (9,39) 2021-03-11
Kopeć, Bogdan Jan spadkobiercy 3 279 952 15,06 4 929 952 19,90 2017-08-22
Kopeć, Bogdan Jan 3 279 952 (997 533) 15,06 (4,58) 4 929 952 (997 533) 19,90 (4,03) 2015-01-20
Kopeć Jarosław 2 937 174 (2 174 564) 13,49 (6,21) 3 387 174 (2 174 564) 13,67 (4,67) 2015-01-20
KFG GmbH & Co KG 8 131 565 37,35 8 131 565 32,82 2015-01-20
Kopeć Marcin 647 000 (-33 881) 6,18 (-0,32) 1 097 000 (-33 881) 8,14 (-0,25) 2012-06-28
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 833 334 7,96 (4,14) 833 334 6,18 (2,82) 2012-03-31
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 833 334 (1) 3,82 (-4,14) 833 334 (1) 3,36 (-2,82) 2012-03-31
Turek, Jarosław Tomasz 1 675 776 7,69 (-8,32) 1 675 776 6,76 (-5,68) 2011-09-30
Turek, Jarosław Tomasz 1 675 776 (1) 16,01 1 675 776 (1) 12,44 2011-09-30
Kopeć, Bogdan Jan 2 282 419 10,48 (-11,32) 3 932 419 15,87 (-13,33) 2011-09-30
Kopeć, Bogdan Jan 2 282 419 (-81) 21,80 (-0,01) 3 932 419 (-81) 29,20 2011-09-30
Kopeć Marcin 680 881 6,50 (3,38) 1 130 881 8,39 (3,83) 2011-09-30
Kopeć Marcin 680 881 (-74 728) 3,12 (-4,10) 1 130 881 (-74 620) 4,56 (-4,39) 2011-09-30
Kopeć Jarosław 762 610 7,28 (3,78) 1 212 610 9,00 (4,11) 2011-09-30
Kopeć Jarosław 762 610 (1) 3,50 (-3,78) 1 212 610 (1) 4,89 (-4,11) 2011-09-30
Turek, Jarosław Tomasz 1 675 775 (-31 839 731) 16,01 (-1,81) 1 675 775 (-31 839 731) 12,44 (-1,07) 2010-11-24
Kopeć, Krystyna Czesława 716 250 6,84 (3,55) 1 166 250 8,66 (3,96) 2010-11-24
Kopeć, Krystyna Czesława 716 250 (-13 608 750) 3,29 (-3,55) 1 166 250 (-22 158 750) 4,70 (-3,96) 2010-11-24
Kopeć, Bogdan Jan 2 282 500 21,81 3 932 500 29,20 2010-11-24
Kopeć Marcin 755 609 (-11 394 391) 7,22 (1,42) 1 205 501 (-19 944 499) 8,95 (1,10) 2010-11-24
Kopeć Jarosław 762 609 (-14 489 580) 7,28 (-0,83) 1 212 609 (-23 039 580) 9,00 (-0,78) 2010-11-24
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 833 333 (-15 833 336) 7,96 833 333 (-15 833 336) 6,18 2010-11-24
Kopeć, Bogdan Jan 2 282 500 (-43 367 500) 21,81 (-2,47) 3 932 500 (-74 717 500) 29,20 (-2,51) 2010-11-15
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 16 666 669 (15 833 630) 7,96 16 666 669 (15 833 630) 6,18 2010-06-08
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 833 039 (-572 141) 7,96 (7,22) 833 039 (-572 141) 6,18 (5,62) 2010-06-08
Kopeć, Bogdan Jan 45 650 000 24,28 (2,47) 78 650 000 31,71 (2,51) 2010-01-29
Kopeć, Bogdan Jan 45 650 000 (43 367 515) 21,81 (0,01) 78 650 000 (74 718 129) 29,20 (0,01) 2010-01-29
Kopeć, Bogdan Jan 2 282 485 (-44 867 515) 21,80 (-3,28) 3 931 871 (-76 218 129) 29,19 (-3,13) 2010-01-29
Kopeć Jarosław 15 252 189 8,11 (0,83) 24 252 189 9,78 (0,78) 2010-01-29
Kopeć Jarosław 15 252 189 (14 490 315) 7,28 24 252 189 (23 040 311) 9,00 (0,01) 2010-01-29
Kopeć Jarosław 761 874 (-18 490 315) 7,28 (-2,96) 1 211 878 (-27 040 311) 8,99 (-2,40) 2010-01-29
Turek, Jarosław Tomasz 33 515 506 17,82 (1,81) 33 515 506 13,51 (1,07) 2010-01-28
Turek, Jarosław Tomasz 33 515 506 (31 840 010) 16,01 33 515 506 (31 840 010) 12,44 2010-01-28
Turek, Jarosław Tomasz 1 675 496 (-41 840 110) 16,01 (-7,13) 1 675 496 (-41 840 110) 12,44 (-5,10) 2010-01-28
Kopeć Jarosław 19 252 189 (18 007 189) 10,24 (-2,21) 28 252 189 (26 107 189) 11,39 (-2,01) 2010-01-28
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 1 405 180 (-3 294 820) 0,74 (-31,20) 1 405 180 (-3 294 820) 0,56 (-22,12) 2010-01-05
Turek, Jarosław Tomasz 43 515 606 (28 214 027) 23,14 (15,00) 43 515 606 (28 214 027) 17,54 (11,37) 2009-12-29
Turek, Jarosław Tomasz 15 301 579 8,14 15 301 579 6,17 2009-12-08
Kopeć, Krystyna Czesława 14 325 000 (13 609 173) 6,84 23 325 000 (22 158 904) 8,66 (0,01) 2009-12-08
Kopeć, Krystyna Czesława 715 827 (-13 609 173) 6,84 (-0,78) 1 166 096 (-22 158 904) 8,65 (-0,75) 2009-12-08
Kopeć, Krystyna Czesława 14 325 000 (13 080 000) 7,62 (-4,83) 23 325 000 (21 180 000) 9,40 (-4,00) 2009-12-08
Kopeć, Bogdan Jan 47 150 000 (4 500 000) 25,08 (2,40) 80 150 000 (4 500 000) 32,32 (1,82) 2009-12-08
Kopeć Marcin 12 150 000 5,80 (-0,66) 21 150 000 7,85 (-0,67) 2009-12-08
Kopeć Marcin 12 150 000 (10 905 000) 6,46 (-5,99) 21 150 000 (19 005 000) 8,52 (-4,88) 2009-12-08
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 4 700 000 (-42 300 000) 31,94 (6,94) 4 700 000 (-42 300 000) 22,68 (3,73) 2009-09-30
Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis sp. z o.o. 47 000 000 25,00 47 000 000 18,95 2009-09-30
Kopeć, Krystyna Czesława 1 245 000 12,45 (3,99) 2 145 000 13,40 (3,05) 2008-10-31
Kopeć, Krystyna Czesława 1 245 000 (-11 205 000) 8,46 (1,84) 2 145 000 (-19 305 000) 10,35 (1,70) 2008-10-31
Kopeć, Krystyna Czesława 12 450 000 6,62 21 450 000 8,65 2008-10-31
Kopeć, Bogdan Jan 42 650 000 (38 385 000) 22,68 (-19,96) 75 650 000 (68 085 000) 30,50 (-16,78) 2008-10-31
Kopeć, Bogdan Jan 4 265 000 42,64 (13,66) 7 565 000 47,28 (10,77) 2008-10-31
Kopeć, Bogdan Jan 4 265 000 28,98 7 565 000 36,51 2008-10-31
Kopeć Marcin 1 245 000 12,45 (3,99) 2 145 000 13,40 (3,05) 2008-10-31
Kopeć Marcin 1 245 000 (-11 205 000) 8,46 (1,84) 2 145 000 (-19 305 000) 10,35 (1,70) 2008-10-31
Kopeć Marcin 12 450 000 6,62 21 450 000 8,65 2008-10-31
Kopeć Jarosław 1 245 000 12,45 (3,99) 2 145 000 13,40 (3,05) 2008-10-31
Kopeć Jarosław 1 245 000 (-11 205 000) 8,46 (1,84) 2 145 000 (-19 305 000) 10,35 (1,70) 2008-10-31
Kopeć Jarosław 12 450 000 6,62 21 450 000 8,65 2008-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-11-23 Split 20:1
2009-12-28 Split 1:10
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.