REKLAMA

HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obradującym po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021 roku

2021-07-27 16:05
publikacja
2021-07-27 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obradującym po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Spółka", "Emitent") przedstawia poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, obradującym po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021 roku:

1. Berg Holding S.A.
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 47.610.670
udział w głosach na ZWZ – 44,14 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 28,23 proc.

2. Andrzej Zieliński
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 19.144.532
udział w głosach na ZWZ – 17,75 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 11,35 proc.

3. Walenty Kliszka
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 13.940.215
udział w głosach na ZWZ – 12,92 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 8,27 proc.

4. January Ciszewski
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 8.200.000
udział w głosach na ZWZ – 7,60 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,86 proc.

5. Łukasz Kliszka
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 8.016.040
udział w głosach na ZWZ – 7,43 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,75 proc.

6. Łukasz Rosiński
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 8.016.040
udział w głosach na ZWZ – 7,43 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,75 proc.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Kamil Kita Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki