REKLAMA

HEMP: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

2021-04-06 13:52
publikacja
2021-04-06 13:52
Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 03.04.2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 26.04.2021 roku, punktu przewidującego podjęcie następującej uchwały:

1/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu: (1) pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza (2) uzupełnione projekty uchwał oraz (3) stosownie uzupełniony wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210406_135209_0000132722_0000128644.pdf
20210406_135209_0000132722_0000128645.pdf
20210406_135209_0000132722_0000128646.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki