REKLAMA

HEMP & HEALTH S.A.: Zawiązanie spółki zależnej mającej docelowo działać jako hurtownia farmaceutyczna

2023-03-30 14:35
publikacja
2023-03-30 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-30
Skrócona nazwa emitenta
HEMP & HEALTH S.A.
Temat
Zawiązanie spółki zależnej mającej docelowo działać jako hurtownia farmaceutyczna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30.03.2023 r. podpisał akt założycielski spółki THC Pharma S.A., która będzie ubiegać się w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym („GIF”) o zgodę na wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Kapitał zakładowy THC Pharma S.A. został określony na 100.000,00 zł, który dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

Spółka objęła 50% akcji w w/w spółce, podczas gdy drugie 50% objęła spółka Cannabis Poland S.A. również notowana na NewConnect.

Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w ciągu 90 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).

Prowadzenie własnej hurtowni pozwoli Spółce kontrolować import i dystrybucję marihuany medycznej, konsolidować wyniki sprzedaży oraz zyskać na marży.

Szacowany czas uruchomienia hurtowni to czwarty kwartał 2023 roku, co związane jest m.in. z koniecznością pozyskania odpowiedniego lokalu oraz jego adaptacją, przygotowaniem i wdrożeniem wymaganych prawem procedur oraz zatrudnieniem zespołu.

Dodatkowo przy obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi potrzebne jest dodatkowe pozwolenie GIF działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu lub dystrybucji środków odurzających.

Zamiarem wspólników ww. spółki, jest wprowadzenie jej akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-30 Radomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki