REKLAMA

HELIO S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

2022-08-31 11:52
publikacja
2022-08-31 11:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
HELIO S.A. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt. 5 Statutu Spółki oraz zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych. Wybranym podmiotem jest spółka Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155 Katowice) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1695. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z wybranym podmiotem ma zostać zawarta umowa obejmująca:
- przeglądy półroczne sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 31.12.2022 r., 31.12.2023 r.,
- badania rocznych sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 30.06.2023 r., 30.06.2024 r.

Umowa z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. będzie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. prac. W gwoli ścisłości należy odnotować, że z przedmiotową firmą audytorską ma także zostać zawarta umowa obejmująca świadczenie przez nią usług atestacyjnych na rzecz HELIO S.A. polegających na ocenie sprawozdań o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej HELIO S.A. za następujące okresy:
- od 01.07.2022 do 30.06.2023 roku,
- od 01.07.2023 do 30.06.2024 roku.

Wybrana firma audytorska świadczyła dotychczas na rzecz Spółki następujące usługi:
- badania rocznych sprawozdań finansowych HELIO S.A. za okresy od 01.07.2017 do 30.06.2018 roku, od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku, od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku, od 01.07.2020 do 30.06.2021 roku, od 01.07.2021 do 30.06.2022 roku;
- przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych HELIO S.A. za okresy od 01.07.2017 do 31.12.2017 roku, od 01.07.2018 do 31.12.2018 roku, od 01.07.2019 do 31.12.2019 roku, od 01.07.2020 do 31.12.2020 roku, od 01.07.2021 do 31.12.2021 roku;
- usługi atestacyjne polegające na ocenie sprawozdań o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej HELIO S.A. za okresy od 01.07.2020 do 30.06.2021 roku (wraz z okresem porównywalnym od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku), oraz od 01.07.2021 do 30.06.2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki