HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2019/2020

2020-04-01 14:40
publikacja
2020-04-01 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2019/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej wstępnej analizie przychodów ze sprzedaży Emitenta w trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 (tj. styczeń – marzec 2020) spodziewa się blisko 50-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego (styczeń – marzec 2019). Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności znacząco zwiększył swój eksport, który w przedmiotowym kwartale stanowił ok. 10% jego przychodów ze sprzedaży, względem ok. 1% w okresie porównywalnym. Mimo dynamicznego wzrostu sprzedaży, w opinii Zarządu Spółki nie można jednak na ten moment antycypować istotnych zmian na poziomie zysku netto ze względu na przewidywany wstępnie spadek rentowności operacyjnej Spółki.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym przychodów ze sprzedaży istotnie odbiegających od danych za analogiczny okres roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie okresowym za III kwartał roku obrotowego 2019/2020, który Spółka opublikuje w dniu 29 maja 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-01 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki