REKLAMA

HAWE w upadłości: Informacja o Postanowieniu o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.

2017-08-22 19:52
publikacja
2017-08-22 19:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-22
Skrócona nazwa emitenta
HAWE w upadłości
Temat
Informacja o Postanowieniu o umorzeniu postępowania upadłościowego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. w upadłości („Spółka”) podaje do publicznej informacji, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. otrzymał odpis postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec Spółki („Postanowienie”), wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”).
W uzasadnieniu Postanowienia jako podstawę umorzenia wskazano art. 361 ust. 1 pkt 2 prawa upadłościowego podnosząc, że wierzyciele, których Sąd postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r. solidarnie wezwał do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego tj. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie („ARP”), HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji w Warszawie oraz Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie nie uiścili wymaganej zaliczki, a brak jest płynnych środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego Spółki. Jak podnosi Sąd w uzasadnieniu Postanowienia, pomimo iż ARP posiadająca największą wierzytelność zobowiązała się uiścić zaliczkę, a od dnia zobowiązania minął ponad jeden miesiąc wierzyciel ten nie uiścił jakiejkolwiek kwoty. Sama deklaracja o gotowości do uiszczenia zaliczki i brak wpłaty wobec narastających kosztów postępowania upadłościowego nie stanowi przyczyny niejako powodującej możliwość odroczenia w czasie wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego.
W odniesieniu do sytuacji faktycznej Spółki należy wskazać, iż nieprawomocne Postanowienie Sądu nie ma wpływu na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Hawe, a w szczególności HAWE Telekom Spółka z o.o. („Hawe Telekom”) będącej spółką zależną. Hawe Telekom zgodnie z planem restrukturyzacyjnym prowadzi inwestycje rozwojowe oraz rozszerza zakres sprzedaży, co w opinii zarządu Spółki pozytywnie wpłynie na jej kondycję finansową w przyszłości.
Zarząd Spółki nie będzie odwoływać się od Postanowienia.
Zarząd Spółki zamierza prowadzić dalsze działania zmierzające do restrukturyzacji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki