HAWE: Informacja o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2018-03-30 22:38
publikacja
2018-03-30 22:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-30
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Informacja o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 02 maja 2018 r., raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-30 Paweł Paluchowski Prezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki