REKLAMA

Grupa Azoty pokazała wyniki. Ponad 1 mld zł straty

2023-03-31 06:36, akt.2023-03-31 11:30
publikacja
2023-03-31 06:36
aktualizacja
2023-03-31 11:30

Grupa Azoty miała w czwartym kwartale 2022 r. 5,1 mld zł przychodów, a wynik EBITDA był ujemny i wyniósł ok. 296 mln zł. Strata netto przekroczyła 1 mld zł - wynika z raportu rocznego. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Grupa Azoty pokazała wyniki. Ponad 1 mld zł straty
Grupa Azoty pokazała wyniki. Ponad 1 mld zł straty
/ Grupa Azoty

W całym 2022 r. Grupa Azoty miała 24,7 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,55 mld zł zysku EBITDA. Zysk netto wyniósł blisko 584 mln zł.

Rok wcześniej, w 2021 r., Grupa Azoty odnotowała 15,9 mld zł przychodów, 1,95 mld zł EBITDA i 633,7 mln zł zysku netto.

Grupa Azoty oceniła w raporcie, że sytuacja podażowo-popytowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej w całym 2022 roku zdeterminowana była rynkowymi konsekwencjami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i wysokimi poziomami cen surowców oraz mediów energetycznych, co skutkowało ograniczeniami produkcji przez europejskich producentów.

"W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowywano wzrost poziomu cen produktów przy spadku wolumenów sprzedaży oraz zachwianiu dotychczasowej równowagi popytowo-podażowej" - napisano.

"Pod względem rentowności dużym wyzwaniem był IV kwartał, w którym każdy z trzech kluczowych segmentów, a w największym stopniu Segment Agro, uzyskał ujemny wynik EBITDA. Popyt na produkty był niższy niż rok wcześniej, co w sytuacji podwyższonej podaży potęgowanej dużym importem produktów spoza Unii Europejskiej, powodowało ograniczanie sprzedanych wolumenów" - dodał, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Marek Wadowski.

Jak podano, negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł. Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o kwotę 924 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym.

"Wyniki ubiegłego roku były determinowane przede wszystkim sytuacją na europejskim rynku surowców. Zachwianie równowagi popytowo-podażowej, które obserwujemy we wszystkich segmentach od IV kwartału skutkuje dostosowywaniem wielkości produkcji spółek Grupy Kapitałowej do bieżącej sytuacji na rynku (...). Kontynuujemy realizację projektów w ramach strategii Grupy Azoty w perspektywie do 2030 roku" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Dodał, że priorytetem pozostaje realizacja kluczowego projektu Grupy, tj. Zielonych Azotów, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności. Wzmocnieniem dla biznesu ma być uruchamiana w tym roku inwestycja, czyli Polimery Police.

Segment Nawozy odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 15,1 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 9 proc.. W Segmencie Agro głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych. Średnie ceny surowców i produktów w segmencie były istotnie wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast wolumen sprzedaży był znacząco niższy.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3 proc.

Segment Chemia odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 6,4 mld zł (wzrost o 38,5 proc. rdr) i marżę EBITDA na poziomie 12,1 proc. (spadek o 2,5 pp. rdr).

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9 proc.

Segment Tworzywa odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 2,08 mld zł (wzrost o 13,9 proc. rdr) i marżę EBITDA na poziomie minus 2,2 proc. (spadek o 13,1 pp. rdr).

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4 proc.

Grupa Azoty spodziewa się utrzymania trudnego otoczenia makro w 2023 roku

"Spodziewamy się, że w 2023 roku otoczenie nadal będzie wymagające. Bardzo dużo będzie zależało od tego, w jaki sposób będzie się kształtowała inflacja i polityki poszczególnych banków centralnych, ponieważ Grupa Azoty nie sprzedaje produktów tylko w Polsce. Jeśli pojawią się perspektywy braku podwyżek stóp proc., wręcz ich obniżek i spadku inflacji, zakładamy, że pod koniec roku, pewnie w czwartym kwartale, sytuacja może być lepsza" - powiedział Wadowski podczas piątkowej konferencji prasowej.

"Spodziewamy się niższego popytu niż w latach ubiegłych w segmencie agro. Również spodziewamy się niższego popytu w segmentach tworzyw i chemii" - dodał.

Wiceprezes Wadowski, pytany o rekomendację zarządu w sprawie dywidendy za 2022 rok, przypomniał, że w strategii grupy do 2030 roku jest zapisana wypłata dywidend, ale - jak zaznaczył - zarząd spółki, decydując o podziale zeszłorocznego zysku, weźmie pod uwagę trudne otoczenie makro z 2022 roku.

"Pracujemy cały czas nad optymalizacją, zarówno po stronie produkcyjnej, jak i w obszarze kosztów. Odpowiadamy na wyzwania, które generuje nam otoczenie. Kontynuujemy też naszą transformację energetyczną" - powiedział.

Grupa Azoty zapowiada, że w 2023 roku będzie kontynuować swoje strategiczne inwestycje, w tym projekt Polimery Police, które są zrealizowane w ponad 99 proc., a uruchomienie produkcji zakładane jest w drugiej połowie roku po końcowych odbiorach i testach.

"Pod koniec grudnia ubiegłego roku miała miejsce pierwsza dostawa propanu do nowego gazoportu w Policach. Traktujemy to jako symboliczny początek ukończenia procesu budowy największych zakładów przemysłowych produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

W 2022 roku Grupa Azoty przeznaczyła na inwestycje 2,75 mld zł, a bez uwzględnienia wydatków na Polimery Police była to kwota 1,21 mld zł. W samym czwartym kwartale zeszłego roku Grupa Azoty zainwestowała 973 mln zł.

Prezes Hinc ocenia, że rekordowo wysokie i jednocześnie wysoce zmienne ceny surowców, wynikające m.in. z rynkowych konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę przełożyły się na istotny wzrost kosztów produkcji, co znacząco podnosiło ryzyko biznesowe związane z produkcją w całej europejskiej branży nawozowo-chemicznej.

"Nienotowane wcześniej ceny gazu na europejskich giełdach spowodowały, że zarządy największych spółek grupy kapitałowej zmuszone zostały do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcji, głównie w segmencie agro oraz w segmencie tworzyw. Przywrócenie produkcji nastąpiło w październiku po znaczącym spadku cen gazu ziemnego na giełdach europejskich" - powiedział.

pr/ gor/ doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (12)

dodaj komentarz
simonsoft8
wczoraj Azoty mocno rosły, chyba jest matactwo niż dostępne łącza internetowe
mkk6999
A Hiszpanie i inni strat nie maja
kupuja rosyjski LPG - tani, smaczny
______
""RIA Novosti. Unia Europejska i władze Hiszpanii są bezsilne wobec rosnących zakupów rosyjskiego gazu skroplonego, wobec którego nie wprowadzono żadnych ograniczeń - informuje hiszpański dziennik "El Confidencial".

Według
A Hiszpanie i inni strat nie maja
kupuja rosyjski LPG - tani, smaczny
______
""RIA Novosti. Unia Europejska i władze Hiszpanii są bezsilne wobec rosnących zakupów rosyjskiego gazu skroplonego, wobec którego nie wprowadzono żadnych ograniczeń - informuje hiszpański dziennik "El Confidencial".

Według gazety, Hiszpania jest europejskim liderem w imporcie LNG z Rosji. Surowce kupowane są przez prywatne firmy, a transakcje te są w pełni legalne.
Tłocznia włączona do systemu gazociągów w celu zapewnienia dostaw gazu dla Turkish Stream

"Rosyjski gaz płynie w obfitości do Hiszpanii. Ani rząd, ani Bruksela nie wiedzą, jak go zatrzymać. <...> Kraj ten zwiększył zakupy tego paliwa o 84% od początku rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie.

Miesięczne biuletyny statystyczne Enagás za pierwsze dwa miesiące tego roku pokazują wzrost o 172% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.""
simonsoft8
inflacja to drukowanie pustego że nawet Azoty tego zjedzą.
maxykaz
Widocznie kupowali gaz od pgnig zamiast sami kupować za granicą. No cóż pisi dyrehtorzy z zawodu nic nie potrafią.
mkk6999
Dla nie-douków
nizej :)
_______
06.01.2023
""Pierwszy amerykański tankowiec ze skroplonym gazem 4x droższy wylądował w Niemczech (bez dalszych kosztów)

Pierwszy transport amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego do Niemiec dotarł po czterokrotnie wyższej cenie - podaje niemiecki "Uniper".

Zbiornikowiec
Dla nie-douków
nizej :)
_______
06.01.2023
""Pierwszy amerykański tankowiec ze skroplonym gazem 4x droższy wylądował w Niemczech (bez dalszych kosztów)

Pierwszy transport amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego do Niemiec dotarł po czterokrotnie wyższej cenie - podaje niemiecki "Uniper".

Zbiornikowiec LNG "Maria Energy" został zatankowany w USA 19 grudnia 2022 roku około 170 tys. metrów sześciennych gazu. Według firmy, ta ilość może w ciągu roku zaopatrzyć w energię elektryczną łącznie 50 000 niemieckich gospodarstw domowych.

Nowy terminal LNG w Wilhelmshaven został otwarty 17 grudnia 2022 roku.

Zyski USA zabezpieczone

W USA ludzie naturalnie cieszą się z globalnej ochrony amerykańskich interesów biznesowych.

- jak zapowiedział Mike Sabel, prezes dostawcy Venture Global.

Gaz LNG: drogi, zanieczyszczający środowisko

Ale jego produkcja (do skraplania zużywana jest nawet 1/3 całej energii), wysyłka (szkodliwy dla środowiska transport tankowcami) i zatapianie (budowa terminali) to także ogromny krok wstecz w porównaniu z dotychczasowym transportem rurociągami.""
mkk6999
Do LNG
wyzej

https://unser-mitteleuropa.com/us-gas-firma-frohlockt-erste-fluessiggaslieferung-zum-4x-hoeheren-preis-in-europa-eingetroffen/
mkk6999
PIS dba o Jankesów

Sprzedaja wlasnie najwiecej LNG
Wg Niemców gorszy i drozszy 5-10x od gazu rosyjskiego
zbyszek_
wez zobacz lepiej ile kosztuje kontrakt fut. na natgas henruhub np. na maj: stooq.pl/q/?s=ngk23.f
2.1 usd, a pol roku temu bylo prawie 10usd.
Wiec jak USA na tym zaraia?
deka83
Dodaj jeszcze przyszłe koszty zniszczeń, które spowodują wytworzone za ten rosyjski gaz rakiety ty ruska onuco. Nie przypominam sobie, by USA atakowało kiedykolwiek jakiś normalny cywilizowany kraj albo taki, który chce do tego elitarnego grona normalnych społeczenstw dolaczyc. Tylko dzikusy ze wschodu ciagle siedza w epoce kamienia Dodaj jeszcze przyszłe koszty zniszczeń, które spowodują wytworzone za ten rosyjski gaz rakiety ty ruska onuco. Nie przypominam sobie, by USA atakowało kiedykolwiek jakiś normalny cywilizowany kraj albo taki, który chce do tego elitarnego grona normalnych społeczenstw dolaczyc. Tylko dzikusy ze wschodu ciagle siedza w epoce kamienia łupanego i jedyne co potrafia to grzebac w ziemi, bo tej maja najwiecej...

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki