Getin Noble Bank w październiku złożył do KNF plan naprawy

2019-11-22 07:34, akt.2019-11-22 10:48
publikacja
2019-11-22 07:34
aktualizacja
2019-11-22 10:48

Getin Noble Bank złożył w październiku do Komisji Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy, w którym przedstawił zestaw działań mających zapewnić osiągnięcie poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności - poinformował bank w raporcie.

/ fot. Kacper Pempel / Reuters

"Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie oczekiwanych celów kapitałowych może ulec wydłużeniu w porównaniu do terminów przyjętych w aktualnie obowiązującym APPN oraz POK" - napisano w raporcie.

Bank podał, że obecnie toczy się w KNF postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia tego planu.

Getin Noble Bank liczy, że decyzja KNF w sprawie złożonego planu naprawy zapadnie do końca 2019 roku albo na początku 2020 roku - poinformował prezes Artur Klimczak.

"Chcielibyśmy, by się to udało zamknąć w tym roku, albo na początku przyszłego roku” – powiedział Klimczak, pytany kiedy może zapaść decyzja KNF w sprawie złożonego przez bank planu naprawy.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2019 roku wynosił 10,4 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 11,3 proc. Współczynnik kapitału Tier I wynosi 8,5 proc.

Wskaźnik kapitałowy wynikający z regulacji nadzorczych powinien wynosić dla grupy 14,82 proc. (na poziomie łącznego wskaźnik adekwatności kapitałowej) oraz 12,49 proc. (wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier 1).

Wzrost pozwów ws. kredytów walutowych

Łączna wartość przedmiotu sporu w 1904 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których Getin Noble Bank występuje w charakterze pozwanego wyniosła pod koniec września 2019 roku 555 mln zł - poinformował bank w raporcie. Bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi pozwami w wysokości 15,6 mln zł.

Pod koniec czerwca Getin był pozwany w 1645 sprawach dotyczących tych umów, a łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła 487 mln zł. Bank utworzył wówczas rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi pozwami w wysokości 14,3 mln zł.

Bank podał, że do końca września w 77 prawomocnie zakończonych sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych sądy uznały rację banku, a w 10 rację klienta.

Getin poinformował, że dodatkowo toczą się przeciwko niemu dwa postępowania grupowe z 2014 roku w sprawie kredytów indeksowanych do walut obcych.

"W zakresie dwóch pozwów dotyczących kredytów indeksowanych do waluty CHF na dzień 30 września 2019 roku nie zapadło jeszcze prawomocne postanowienie o dopuszczeniu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka związanego z poszczególnymi sprawami Grupa nie tworzyła rezerw na te sprawy" - napisano w raporcie

Getin ocenia, że orzeczenie TSUE będzie wpływać na przyszłe decyzje polskich sądów w sprawach związanych z umowami kredytów w CHF.

"Grupa aktualnie nie zidentyfikowała przesłanek wpływających istotnie na ocenę prawdopodobieństwa orzeczeń sądów w konkretnych sprawach i nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wysokości zobowiązania warunkowego wynikającego z tego tytułu" - napisano w raporcie.

"Przy takiej liczbie spraw to nasze podejście wydaje się uzasadnione. Będziemy podejmowali decyzje i oceniali ryzyko w zależności od sytuacji - o ile wzrośnie liczba pozwów, tempo ich rozpatrywania i jakie będzie orzecznictwo” – powiedział Romanowski.

Jest pewien wzrost wpływu tych spraw, on nie jest bardzo duży, nie ma zalewu” – dodał.

Getin planuje spadek kosztów ryzyka

Koszt ryzyka kredytowego na koniec września 2019 roku wynosił 1,2 proc. i był na poziomie z czerwca 2019 roku.

"Oczekuje spadku kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach. Będzie to wynikało między innymi z kwestii zastępowania w naszym portfelu starych transakcji nowymi. Drugim czynnikiem, na który bardzo liczę, to powrót do - jeżeli nie regularnej, to w miarę regularnej -sprzedaży portfeli” – powiedział Romanowski.

Dodał, że powrót do regularności sprzedaży portfeli to kwestia przyszłego roku

Małe TSUE a wyniki odsetkowe

Getin Noble Bank szacuje, że tzw. małe TSUE dotyczące kredytów konsumpcyjnych będzie pomniejszało wynik odsetkowy banku w kwocie około 4 mln zł brutto miesięcznie – poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz.

„Wpływ na wynik odsetkowy może się kształtować się w granicach ok. 4 mln zł brutto miesięcznie” – powiedział Kleczkiewicz.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale spadł rdr o 16 proc. do 263 mln zł.

Wpływ na wielkość wyniku odsetkowego miała rezerwa na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. Rezerwa wyniosła łącznie 24,6 mln zł brutto, w tym pomniejszyła wynik odsetkowy o łączną kwotę 12 mln zł.

Rozmowy ws. zbycia udziału w Carcade oraz nabycia akcji Idea Bank Białoruś

Getin Holding rozpoczyna rozmowy w sprawie zbycia udziału w Carcade na rzecz Gazprombanku oraz nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank Białoruś - podał Getin Holding w komunikacie.

Getin podał, że otrzymał od podmiotów z grupy Gazprombank zgody Komitetu Inwestycyjnego Inwestora na przystąpienie do rozmów celem uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji nabycia udziału w spółce OOO Carcade, wynoszącego 100 proc. kapitału zakładowego.

"W związku z decyzją, o której mowa powyżej, zarząd emitenta podjął również decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, stanowiących 22,059 proc. kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś" - napisano.

W komunikacie podano, że zawarcie umów uzależnione jest m.in. od wyrażenia zgody przez radę nadzorczą Getin Holding.

seb/ doa/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki