Sto millionów złotych straty Getin Noble Banku

2019-11-21 21:16, akt.2019-11-22 10:14
publikacja
2019-11-21 21:16
aktualizacja
2019-11-22 10:14

Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła 100,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 8,9 mln zł - podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że bank będzie miał 75,6 mln zł straty, nie uwzględniał jednak podanej przez bank wysokości rezerw w związku z tzw. małym TSUE.

/ fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 86 mln zł do 61,3 mln zł.

Po opublikowaniu przez PAP Biznes konsensusu Getin Noble Bank poinformował 18 listopada, że utworzy rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. Rezerwa wyniesie łącznie 24,6 mln zł brutto. Rezerwa pomniejszy wynik finansowy w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym w sposób następujący: pomniejszy wynik odsetkowy o łączną kwotę 12,0 mln zł oraz powiększy pozostałe koszty operacyjne o kwotę 12,6 mln zł.

Getin Noble Bank szacuje, że tzw. małe TSUE dotyczące kredytów konsumpcyjnych będzie pomniejszało wynik odsetkowy banku w kwocie około 4 mln zł brutto miesięcznie – poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz.

Po trzech kwartałach grupa Getin Noble Bank odnotowała stratę netto w wysokości 346,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wyniosła 165,5 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale spadł rdr o 16 proc. do 263 mln zł. Analitycy spodziewali się, że wyniesie on 256,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 243,4-262,9 mln zł).

Wynik z prowizji w trzecim kwartale 2019 roku spadł o 34 proc., do 20 mln zł i był prawie 12 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 22,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 19,5 mln zł do 25 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 135,4 mln zł. Rynek spodziewał się odpisów na poziomie 125,8 mln zł.

Na koniec września 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,2 proc., co oznacza spadek o 0,1 p.p. względem 2018 roku.

Bank podał,że w III kwartale 2019 roku utworzył rezerwę na koszty restrukturyzacji w wysokości 6,9 mln zł.

"Miniony kwartał był dla nas okresem kontynuacji strategicznych działań w zakresie optymalizacji bazy depozytowej oraz dalszej redukcji kosztu finansowania. Ponadto, dzięki wdrożeniu nowych produktów oraz trwającej modernizacji i optymalizacji sieci sprzedaży, udało nam się utrzymać wysokie poziomy akwizycji nowych klientów, którzy coraz częściej traktują Getin Noble Bank jako bank pierwszego wyboru" - powiedział cytowany w komuniakcie prasowym prerzes banku Artur Klimczak.

Pod koniec września 2019 roku wskaźnik LCR osiągnął poziom 134 proc., czyli był o 34 p.p. wyższy niż minimalny poziom wymagany przepisami prawa.

Suma bilansowa grupy na koniec września 2019 roku wyniosła 52,9 mld zł i była wyższa o 5,9 proc. w stosunku do końca grudnia 2018 roku. W okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku Getin zwiększył poziom zobowiązań wobec klientów o 22,2 proc. oraz zmniejszył saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 2 mld zł (o 5 proc.).

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 5,6 mld zł i była niższa niż rok wcześniej o 14,1 proc..

W segmencie kredytów detalicznych sprzedaż wyniosła 1,85 mld zł, co oznacza wzrsot o 29 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku, atomiast w segmencie oferty bankowości dla przedsiębiorstw, deweloperów oraz jednostek samorządu terytorialnego sprzedaż kredytów wyniosła 1,65 mld zł, czyli spadła 3 proc. rdr.

W samym III kwartale 2019 roku sprzedaż kredytów detalicznych wyniosła 632 mln zł.

Bank podał,że w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku liczba nowootwartych rachunków ROR wzrosła o 38 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Wyniki Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2019 roku (w mln zł)

3Q2019 konsensus PAP
różnica
Wynik odsetkowy 263,4 256,3 2,8%
Wynik z prowizji 19,73 22,4 -11,8%
Koszty ogółem 223,8 226,5 -1,2%
Saldo rezerw -135,4 -125,8 7,6%
Strata netto -100,6 -75,6 33,0%
3Q2019 3Q2018 różnica rdr 2Q2019 różnica kdk
Wynik odsetkowy 263 311,8 -16% 235 12,1%
Wynik z prowizji 20 29,97 -34% 20 -1,4%
Koszty ogółem 224 221,1 1% 222 0,8%
Saldo rezerw -135 -135,4 0% -114 18,8%
Zysk netto -101 -8,9 1030% -89 13,0%

pr/ seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (15)

dodaj komentarz
et15et20
Ludzie... litości. Ta strata to wyniki jednorazowego działania.
sweetlucy
To, ze pojawiła się strata to przecież nic strasznego. Wystarczy nieco się wgryźć w temat i poczytać na temat tzw. małego TSUE, które jest tutaj głównym winowajcą.
maciejjak
Jeśli „specjaliści” nie wiedzą to banku utrzymuje współczynniki kapitałowe powyżej europejskich norm. Szach mat!
samozarobienie
Wszystkich strachliwym chciałabym tylko przypomnieć, że bank uczestniczy w systemie gwarantowania depozytów.
lenon
Fatalnie. Niedawno zamknąłem wszystkie konta w tym banku. Ja rozumiem, że jest BFG, ale nie zamierzam po urzędach doszukiwać się swoich własnych pieniędzy.
czytacz
jak masz mniej niż 100 tys euro to nie musisz niczego nigdzie szukać.A ja wciąż szukam banków,które dadzą takie oprocentowanie lokat jak teraz Getin daje.Alior Bank zaproponował mi 0.70% za lokatę roczną-to kpina w obliczu szalejącej inflacji!
kjx
Ciekaw jestem kiedy ten bankowy potworek padnie. Myślę, że to prędzej czy później nastąpi.
aaishaa7
Paść to sobie jakiś SKOK może... Sprzedaż jeśli już, ale też wątpię. Nie po to Czarnecki upłynnia dobrze zarabiający wschód, żeby tak łatwo pozbyć się swojego ukochanego dziecka w postaci GetinHoldingu.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki