77,4600 zł
-2,79% -2,2200 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji (z dniem 25 lipca 2019 roku): Panią Zofię Marię Paryła na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Pana Mariana Romana Krzemińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji.

Pani Zofia Paryła jest absolwentem Executive Master of Business Administration (MBA), Apsley Business London, Collegium Humanum & Szkoła Główna Menedżerska, Warszawa. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania, na kierunku Rachunkowość.
Karierę zawodową rozpoczęła 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, w Krakowie. W latach 1997 – 2017 związana z Elektroplast Sp. z o.o., w tym w latach 2010 – 2017 na stanowisku Głównej Księgowej. W latach 2017 – 2019 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pani Zofia Paryła posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

Pan Marian Krzemiński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Central Connecticut State University. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w Zakładach Górniczych Polkowice – oddział KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, gdzie w latach 1999 – 2002 piastował funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. Pracował również w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym w Warszawie (Dyrektor Inwestycyjny/Prokurent), współpracował z firmą Ernst&Young w zakresie audytu wewnętrznego, prowadził projekty doradcze realizowane dla grupy BNP Paribas Assurance. Świadczy również usługi doradcze i konsultingowe pod własną firmą. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję Doradcy Zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.
Posiada doskonałe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, zastosowań matematyki i statystyki w ekonomii i zarzadzaniu, modelowaniu i optymalizacji procesów operacyjnych, zarządzania projektami, analiz sprzedaży, portfeli klientów, ich ryzyka oraz business intelligence. Obszary szczególnych kompetencji to zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami, planowanie strategiczne i marketingowe, analizy rynków, analizy ekonomiczne.

Pan Marian Krzemiński posługuje się językiem angielskim.

Powołani wiceprezesi nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-24 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-07-24 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.