REKLAMA

GRUPA LOTOS: Korekta raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku

2019-12-09 17:34
publikacja
2019-12-09 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku Spółka błędnie wskazała datę podpisania aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” na dzień 13 grudnia 2019 roku.

Wyżej wymieniony aneks został podpisany w dniu 6 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
Podstawą prawną przekazania raportu jest § 15 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-09 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
2019-12-09 Marian Krzemiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki