REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2020

2021-04-26 17:55
publikacja
2021-04-26 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 oraz raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2020 z dnia 28 kwietnia 2021 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z2009 r. Nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informs that it
has decided to change the date of publication of the annual report for
2020 and the annual consolidated report for 2020 from April 28, 2021 to
April 30, 2021.Legal basis: § 103 para. 2 of the Regulation of
the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic
information provided by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2021-04-26 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki