REKLAMA

GREMPCO: Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w Raporcie 1/2022 z dnia 21.01.2022 r.

2022-11-14 15:18
publikacja
2022-11-14 15:18
Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy [dalej: "Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje, że w treści Raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 21.01.2022 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska.

Omyłka polega na podaniu błędnej daty publikacji raportu za III kwartał 2022 r. Błędnie wpisana została data 15 listopada 2022 r., podczas gdy maksymalnym dopuszczalnym terminem publikacji raportu kwartalnego jest 45 dzień po zakończeniu kwartału sprawozdawczego, stosownie do postanowień § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Tym samym, prawidłowym terminem publikacji raportu Spółki za III kwartał jest dzień 14 listopada 2022 r., a nie 15 listopada 2022 r., jak omyłkowo wskazano w treści raportu 1/2022.

Było:
„raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – 15 listopada 2022 roku”

Jest (po poprawieniu omyłki pisarskiej):
„raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku”


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki