GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MGM SYSTEMS SA oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

Uchwała Nr 962/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MGM SYSTEMS S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zmienić system notowań akcjami spółki MGM SYSTEMS S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLMGMST00015" - na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami Spółki, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych wymogów:

1) przekazania do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego

za rok obrotowy 2016, spełniającego wymogi określone

w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;

2) wypełnienia obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2) Uchwały

Nr 890/2017 Zarządu Giełdy z dnia 3 sierpnia 2017 r.;

3) przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy,

o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. W okresie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na te akcje mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki MGM SYSTEMS S.A. na rynku NewConnect,

oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę

do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego

na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 205/2018 Zarządu Giełdy z dnia 14 marca 2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 września 2018 r.

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG 1,57% 60 409,30
2019-02-20 17:05:00
WIG20 2,04% 2 369,70
2019-02-20 17:05:00
WIG30 1,75% 2 704,85
2019-02-20 17:05:00
MWIG40 0,58% 4 100,73
2019-02-20 17:04:45
DAX 0,82% 11 401,97
2019-02-20 17:35:00
NASDAQ 0,03% 7 489,07
2019-02-20 22:02:00
SP500 0,18% 2 784,70
2019-02-20 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl