REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

2017-06-26 09:14
publikacja
2017-06-26 09:14

Uchwała Nr 639/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 28 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLERPCO00033";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUC0420".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki