REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G spółki DEKPOL SA

2018-04-09 19:44
publikacja
2018-04-09 19:44

Uchwała Nr 346/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki DEKPOL S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 11 kwietnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 76.880 (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) obligacji na okaziciela serii G spółki DEKPOL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDEKPL00073";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DEK0321".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki