GPW: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 r.

2019-06-19 12:03
publikacja
2019-06-19 12:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-19
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 17 czerwca 2019 roku („ZWZ GPW”) dysponowali 40.496.056 głosami.
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ GPW był Skarb Państwa posiadający 29.376.940 głosów, co stanowiło 72,54% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 51,77% ogólnej liczby głosów.
Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.744.470.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 16/2019Date: 19 June 2019Legal basis of the
report: Article 70.3 of the Act on Public Offering – GSM list over 5% of
voteTopic: List of shareholders holding at least 5% of the number of
votes at the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 17
June 2019Content:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) informs
that the shareholders present at the GPW Ordinary General Meeting on 17
June 2019 (“GPW OGM”) jointly held 40,496,056 votes.The
shareholder which held at least 5% of votes at GPW OGM was the State
Treasury, which held 29,376,940 votes equal to 72.54% of votes at the
GPW OGM and 51.77% of the total vote.The total number of shares
issued by the Warsaw Stock Exchange is 41,972,000 and the number of
votes conferred by the shares is 56,744,470.Legal basis: Article
70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies of 29 July 2005.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-19 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2019-06-19 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki