REKLAMA

GPW: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji

2020-11-10 11:37
publikacja
2020-11-10 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Czwarte wezwanie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje GPW w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Książęca 4, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym przez pracownika GPW akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez GPW w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem prosimy o kontakt pod nr telefonu (22) 537 72 27, bądź o kierowanie korespondencji na adres poczty elektronicznej biuro@gpw.pl.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report 27/2020Date: 10 November 2020Topic: Fourth Call
for Submission of Certificated Shares by Shareholders of Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.Legal basis: Other regulationsContent:The
Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(“Company”, “GPW”) acting pursuant to Article 16 of the Act of 30 August
2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts
(Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), calls on all
shareholders who hold certificated shares of GPW to submit the
certificated shares to the Company for the purpose of dematerialisation
and registration in Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.The
certificated shares should be submitted by prior appointment at the
Company’s registered office in Warsaw, ul. Książęca 4, on business days
(Monday to Friday) from 9 a.m. to 4 p.m.Certificated shares are
submitted against written confirmation of receipt issued by a GPW
employee to the shareholder or to the shareholder’s proxy holding a
power of attorney.This call is fourth of five required by law.
GPW will publish further calls in an interval of no more than one month
and no less than two weeks each.If you wish to contact us in
matters relating to this call, please call (22) 537 72 27 or send an
email at biuro@gpw.pl.Legal basis: Other regulations


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2020-11-10 Piotr Borowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki