REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A. w dniu 21 stycznia 2022 r.

2022-01-21 23:15
publikacja
2022-01-21 23:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_9_2022_-_Zalacznik_nr_1_-_lista_uchwal_NZW_21.01.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-21
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A. w dniu 21 stycznia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gi Group Poland S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 stycznia 2022 roku. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do godziny 14:45 dnia 21 stycznia 2022 r.

Emitent informuje, że do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2022 r. zostały złożone sprzeciwy przez akcjonariuszy.

Załącznik nr 1 – treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 stycznia 2022 r.

Podstawna prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- § 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:
Paolo Caramello – Wiceprezes Zarządu
Nicola Dell’Edera – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 9_2022 - Załącznik nr 1 - lista uchwał NZW 21.01.2022.pdfRaport bieżący nr 9_2022 - Załącznik nr 1 - lista uchwał NZW 21.01.2022.pdf Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 stycznia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Paolo Caramello Wiceprezes Zarządu
2022-01-21 Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki