3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Zawarcie przez GetBack w Restrukturyzacji S.A. z TFI BDM S.A. umów o zarządzanie portfelami sześciu funduszy sekurytyzacyjnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Zawarcie przez GetBack w Restrukturyzacji S.A. z TFI BDM S.A. umów o zarządzanie portfelami sześciu funduszy sekurytyzacyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack w Restrukturyzacji S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku Emitent zawarł z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej umowy zlecenia zarządzania:

- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- częścią portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. (dalej Fundusze)

Na mocy wskazanych wyżej umów Emitent będzie odpłatnie zarządzał całością portfela inwestycyjnego Funduszy lub, w przypadku Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, częścią stanowiącą ok. 90% portfela inwestycyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności. Emitentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług określonych wskazanymi wyżej umowami, w kwocie stanowiącej określony procent wartości środków pieniężnych uzyskanych z generowanych odzysków. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych na czas nieokreślony.

Powyższe umowy zlecenia zarządzania obejmują fundusze, o których przejęciu zarządzania przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Przejęcie zarządzania przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., związane było z cofnięciem wcześniejszemu zarządzającemu Funduszami tj. Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Zawarcie ww. umów kończy proces wyboru nowego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz akceptacji Emitenta jako zarządzającego i umożliwia powrót do pełnej obsługi operacyjnej portfeli wierzytelności znajdujących się w Funduszach.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu
2019-12-06 Tomasz Strama Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.