REKLAMA

FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej: Informacja poufna w przedmiocie braku możliwości wyboru członka Zarządu przez Radę Nadzorczą Emitenta

2017-12-20 17:37
publikacja
2017-12-20 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-20
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej
Temat
Informacja poufna w przedmiocie braku możliwości wyboru członka Zarządu przez Radę Nadzorczą
Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki nie mogła powołać Zarządu Spółki wobec braku kandydatów, jak również wobec braku możliwości oddelegowania któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
W ocenie Rady Nadzorczej Spółki zarówno syndyk masy upadłości, jak i kurator powoływany wobec braku Zarządu Spółki, posiadają stosowne narzędzia do skutecznego prowadzenia spraw Spółki i kontynuacji postępowania upadłościowego oraz mają realne i adekwatne uprawnienia do sprawowania zarządu i nadzoru nad majątkiem Spółki.

O rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 8 grudnia 2017 roku jedynego członka Zarządu Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 56/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-20 Dorota Kowalewska Syndyk Masy Upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki