REKLAMA

FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

2023-07-03 13:31
publikacja
2023-07-03 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-03
Skrócona nazwa emitenta
FORBUILD POLSKA S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r. [ZWZ].
1. Betomax systems GmbH & CO.KG - przysługiwało w trakcie ZWZ 5 344 952 głosów, co stanowiło 34,21% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 30,54 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
2. Katarzyna Łuczyńska – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowiło 7,04% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów w Spółce;
3. Maciej Pasturczak – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 100 000 głosów, co stanowiło 7,04% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 6,29% ogólnej liczby głosów w Spółce;
4. Alicja Nitek – przysługiwało w trakcie ZWZ 2 200 000 głosów, co stanowiło 14,08% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 12,57% ogólnej liczby głosów w Spółce;
5. Andrzej Pargieła – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 135 250 głosów, co stanowiło 7,27% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 6,49% ogólnej liczby głosów w Spółce;
6. Filip Pargieła – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 200 270 głosów, co stanowiło 7,68% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów w Spółce;
7. Artur Mączyński – przysługiwało w trakcie ZWZ 1 135 250 głosów, co stanowiło 7,27% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 6,49% ogólnej liczby głosów w Spółce;
8. FRAM FIZ - przysługiwało w trakcie ZWZ 1 070 849 głosów, co stanowiło 6,85% głosów na tym ZWZ oraz stanowi 6,12% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-03 Dorota Walkiewicz Członek Zarządu
2023-07-03 Tomasz Gierczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki