REKLAMA

FAMUR S.A.: Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. - aktualizacja związana z roszczeniem kontrahenta

2021-06-16 16:28
publikacja
2021-06-16 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. - aktualizacja związana z roszczeniem kontrahenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
FAMUR S.A ("Spółka", „Emitent”, „Dostawca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2021 r.,
miała miejsce telekonferencja ze spółką Polskie Maszyny Group sp. z o.o. (dalej: "Kupujący"), dotycząca realizacji Umowy zawartej dnia 18 listopada 2020 r. której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", wchodzącej w skład OOO “UK KOLMAR" (dalej: "Umowa") a jednocześnie w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta zostało doręczone wystosowane przez Kupującego żądanie zwrotu przez Dostawcę wpłaconych zaliczek wraz z karą umowną (dalej: „Wezwanie”) .

Łączna wartość Wezwania wynosi ok. 28,8 mln Euro, , tj. ok. 130,6 mln PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 16.06.2021 roku tj. 1 EUR = 4,5285 PLN, i składają się na nią: wartość wpłaconych przez Kupującego zaliczek w wysokości ok. 24,5 mln Euro, oraz wartość żądanej kary umownej w wysokości ok. 4,3 mln Euro.

O zawarciu przedmiotowej Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Określony w Umowie przedmiot dostaw obejmuje sekcje obudowy zmechanizowanej oraz urządzenia wchodzące w skład systemu odstawy, w tym przenośników zgrzebłowych, kruszarki, stacji najazdowej a także pakietu części zamiennych i osprzętu (dalej: „Sprzęt”).

Jako powód Wezwania Kupujący wskazał brak dostarczenia certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z wymaganiami „TR TS” na produkcję seryjną produktu (dalej: „Certyfikat”).

W tym miejscu Emitent informuje, iż Sprzęt został w całości dostarczony Kupującemu zgodnie z warunkami Umowy i harmonogramem oraz zamontowany na kopalni u klienta rosyjskiego. Z powodu okoliczności niezależnych od Emitenta, tj. zmian w procedurze wydawania certyfikatów, które jednostka certyfikująca musi stosować z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19 - o których to zmianach Kupujący został poinformowany przez Dostawcę - nie została jeszcze dostarczona część z wymaganych przy dostawie certyfikatów zgodności zgodnie z wymaganiami „TR TS” dla seryjnej produkcji wyrobu.
Z informacji uzyskanych od jednostki certyfikującej procedura certyfikacji jest w ostatniej fazie, a brakujące certyfikaty zostaną przekazane najpóźniej do końca czerwca 2021 r.
Mając na uwadze powyższe, Emitent wskazuje, iż nie zgadza się z Wezwaniem Kupującego, i będzie podejmował wszelkie kroki prawne celem zabezpieczenia swoich interesów i skutecznego zakwestionowania roszczeń Kupującego. Emitent rozpoczął również procedurę negocjacyjną z Kupującym celem polubownego załatwienia spornych kwestii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-06-16 Adam Toborek Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Eksportowej Underground
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki