REKLAMA

Energa Obrót ma czwartą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi

2019-06-12 14:40
publikacja
2019-06-12 14:40
FORUM

Energa Obrót zawarła czwartą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi - poinformowała Energa w komunikacie. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 35 proc. łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Tym samym obie strony w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony kontynuują współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na podstawie nowej umowy. Energa nie podała nazwy farmy wiatrowej, z którą zawarta została ugoda.

"Warunki, na jakich zawarto ugodę, są satysfakcjonujące dla stron i wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót" - napisano w komunikacie.

Energa Obrót we wrześniu 2017 roku zaprzestała realizacji 22 niekorzystnych dla spółki ramowych umów sprzedaży zielonych certyfikatów i złożyła wnioski do sądu o stwierdzenie ich nieważności. Szacowała swoje roszczenia z tego tytułu w ciągu trzech lat na około 600 mln zł.

Zarząd Energa Obrót ocenił wtedy, że umowy są nieważne z uwagi na okoliczność, że zobowiązywały one do zawierania umów sprzedaży praw majątkowych z pominięciem trybu przetargowego określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Spółka powołała się na opinie prawne, zgodnie z którymi istnieją poważne argumenty przemawiające za uznaniem, że umowy są nieważne, w związku z rażącym naruszeniem prawa przy ich zawieraniu. (PAP Biznes)

pr/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki