Egzekucja z rachunku bankowego w praktyce

Dochodząc należności na podstawie prawomocnego wyroku sądu, wierzyciel często posiada informacje na temat numeru rachunku bankowego dłużnika lub o posiadanym przez niego majątku. Jeżeli wierzyciel nie ma takich informacji, komornik może ustalić numer konta dłużnika, a następnie przeprowadzić z niego egzekucję.

Sporządzając wniosek egzekucyjny do komornika, w interesie wierzyciela leży, aby zawrzeć w nim jak najwięcej informacji na temat majątku dłużnika. We wniosku takim powinno się m.in. zamieścić informacje na temat znanych wierzycielowi rachunków bankowych dłużnika. Co jednak w przypadku, gdy wierzyciel nic nie wie o dłużniku bądź rachunek, którego numer podał komornikowi, jest pusty?


Komornik poszukuje majątku

5 trudnych sytuacji dla dłużnika »Gdzie i za ile kupić przedmioty z egzekucji komorniczej

Zarówno składając wniosek egzekucyjny do komornika, jak i w trakcie trwania egzekucji, wierzyciel może złożyć wniosek o poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika. Możliwość taką przewiduje art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Poszukując składników majątkowych dłużnika, komornik wysyła zapytania do wielu instytucji w celu ustalenia czy dłużnik posiada majątek np. w postaci nieruchomości czy pojazdów lub czy przysługuje mu świadczenie z ZUS. W zakresie ustalania numeru rachunku bankowego dłużnika komornicy korzystają z systemu Ognivo. Umożliwia on sprawdzenie czy dłużnik posiada rachunek bankowy w konkretnym banku bądź np. we wszystkich bankach komercyjnych, poprzez wysłanie zapytań za pomocą systemu informatycznego. Skorzystanie z systemu Ognivo wymaga jednak opłaty, zależnej od ilości wysyłanych zapytań. Zatem przed dokonaniem sprawdzenia komornik zażąda stosownej zaliczki.


Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje również kwoty, które zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.


Najpierw zajęcie rachunku

Niezależnie od tego, czy komornik dowiedział się o rachunku bankowym od wierzyciela, czy też w drodze poszukiwania majątku, pierwszą dokonaną przez niego czynnością jest tzw. zajęcie rachunku bankowego. W celu jego dokonania komornik wysyła do banku, który prowadzi rachunek bankowy dłużnika, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej, informując także o wysokości dochodzonej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi (art. 889 § 1 pkt 1 K.p.c.). Jednocześnie wzywa bank, aby nie dokonywał bez zgody komornika wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności, a zajętą kwotę przekazał na konto komornika. Obowiązkiem banku jest przekazanie zajętej kwoty komornikowi lub udzielenie mu w terminie 7 dni informacji o przeszkodzie uniemożliwiającej przekazanie zajętej kwoty. Komornik zobowiązany jest także przekazać wierzycielowi i dłużnikowi informację o dokonanym zajęciu rachunku bankowego.


Możliwy zbieg egzekucji

W sytuacji gdy dłużnik nie ma innych wierzycieli prowadzących egzekucję, a na jego koncie znajdują się środki wystarczające na pokrycie wierzytelności, bank przekazuje zajętą wierzytelność wraz z kosztami postępowania, a egzekucja kończy się korzystnie dla wierzyciela. W przypadku jednak, gdy środki zgromadzone na rachunku bankowym zostają zajęte przez dwóch lub więcej komorników, bank zobowiązany jest wstrzymać się z wypłatą. Wówczas bowiem dochodzi do tzw. zbiegu egzekucji, czyli sytuacji, gdy co najmniej dwóch komorników prowadzi egzekucję do tego samego przedmiotu majątkowego. Konieczne jest zatem rozstrzygnięcie zbiegu i ustalenie komornika, który dalej będzie prowadził egzekucję (zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji zawiera art. 773 i następne K.p.c.). Po rozstrzygnięciu zbiegu bank przekazuje zajęte środki właściwemu komornikowi.


Kwoty wolne od zajęcia

Należy jednak pamiętać, iż prowadząc egzekucję z rachunku bankowego dłużnika nie ma możliwości odebrania mu całej kwoty znajdującej się na tym rachunku, bowiem art. 54 Prawa bankowego przewiduje limit kwot niepodlegających zajęciu. Nie dotyczy on rachunków firmowych.

Dane osobowe dłużników a windykacja należności »Dane osobowe dłużników a windykacja należności

Niezależnie od faktu czy pieniądze dłużnika będącego osobą fizyczną znajdują się na rachunku: oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym czy lokat terminowych, wolne od zajęcia pozostają środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku.

Przy czym przyjmuje się wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Ponieważ zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wynagrodzenie to w październiku 2013 r. wynosiło 3.833,84 zł, zatem kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego wynosi 11.501,52 zł. Co bardzo istotne, prowadzenie kilku rachunków bankowych w żaden sposób nie wpływa na zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia. Bezcelowe jest zatem działanie dłużnika polegające na zakładaniu kolejnych rachunków.


Wynagrodzenie za pracę i alimenty

Obowiązujące przepisy przewidują także dwa wyjątki od zakazu wypłat z zajętego przez wierzyciela rachunku bankowego. Dotyczą one sytuacji, gdy dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja, zatrudnia pracowników lub jest zobowiązany do zapłaty alimentów. W takim bowiem przypadku, wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Sposób wypłaty zajętych środków różni się w zależności od tego, czy wobec dłużnika prowadzona jest egzekucja administracyjna, czy przez komornika sądowego. W obu przypadkach warunkiem dokonania wypłaty jest jednak przedstawienie przez dłużnika listy płac lub innego wiarygodnego dowodu w zakresie pensji jego pracowników lub tytułu wykonawczego (wyroku), w zakresie alimentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.)

autor: Łukasz Wilmiński
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 2013-12-19

Rozliczanie umów cywilnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~iwona

Jeśli madz zajęte konto to możesz dysponować nim do momentu gdy wpływ nie osiągną tych ustawowych 13700 zl. Po tej kwocie bank wypłaci ci tylko z wyplaty 1370zl tzn na konto wpłynęło np.2000 to bank komornikowi przeleje 630 tobie wyplaci resztę. Licz co miesiąc ile wplywa jak zbliżamy się do 13000 to bierz wypłatę do ręki

! Odpowiedz
3 2 ~mama

Jak mi komornik zajmie wynagrodzenie i rachunek to pytanie czy tą kwotę wolną od egzekucji mogę operować - np opłacić mieszkanie, rachunki etc?

! Odpowiedz
0 1 ~anonimowy

Czy komornik moze zablokowac na starcie nowo otwarte konto czy musi je namierzyc?

! Odpowiedz
0 0 ~666RD

Mam przyklad dotyczacy kwoty wolnej od zajec. Okazuje sie, ze z chwila zajecia rachunku przez komornika, bank, w ktorym byla przeprowadzona egzekucja uznal, ze na dzien zajecia rachunku, wykorzystano juz kwote wolna. I gdzie tutaj przepis dotyczacy art 54 PB?

! Odpowiedz
0 3 ~Adammm

środki wole od zajęcia a blokada konta to nie to samo

! Odpowiedz
7 18 ~Bogdan

a mi komornik zabiera z pensji i zablokował wszystkie pieniądze na koncie a jeśli art. 54 prawa bankowego mówi mi że nie może to o co tu chodzi

! Odpowiedz
0 4 ~ktoś

Zajęcie wynagrodzenia i zajęcie rachunku bankowego to dwa różne sposoby egzekucji. Pracodawca przekazuje część wynagrodzenia za pracę na konto komornika. Pozostała część wynagrodzenia wpływa na rachunek i z tych kwot może być prowadzona egzekucja (po wypłaceniu przez dłużnika kwoty wolnej od zajęcia). Kwota wolna to suma wypłat z zajętych rachunków dokonanych od momentu otrzymania przez bank zawiadomienia o zajęciu. Kwotę wolną liczy się na podstawie daty wystawienia tytułu wykonawczego (za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego). Dla przykładu: tytuł wykonawczy wystawiony 10.02.2014 to wysokość kwoty wolnej bierzemy ze stycznia 2014 (wysokość kwot wolnych ustala GUS). Najlepiej udać się do banku i zapytać czy kwota wolna jeszcze przysługuje lub prześledzić wypływy z zajętych rachunków bankowych i zapoznać się z datą tytułu wykonawczego (organ egzekucyjny powinien dostarczyć dłużnikowi zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

!
Polecane
Najnowsze
Popularne