22,8000 zł
1,33% 0,3000 zł
Eurotel SA (ETL)

Aneks do umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-19
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Aneks do umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany i wszedł w życie Aneks nr 3 do umowy Ramowej na Linię Wielozadaniową nr LW/16000044, z dnia 21 listopada 2016 roku, pomiędzy Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Deutsche Bank Polska SA) zwanym dalej Bankiem, a Soon Energy Poland Spółką z o. o. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej kredytobiorcą, stowarzyszoną z Emitentem.

Powyższym aneksem strony dokonują zmiany tytułu Umowy z ”Umowa Linii wielozadaniowej nr LW\16000044 z dnia 21.11.2016 r. na „ Umowa o Multilinię nr LW\16000044 z dnia 21.11.2016 r.

O zawarciu Umowy LW\16000044 Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2016 z 01.12. 2016 roku.

W ramach aneksu Bank zobowiązuje się wobec kredytobiorcy (Soon Energy Sp. z o.o.) do świadczenia Usług do wysokości MultiLinii w kwocie 7.500.000,00( siedem milionów) PLN, w ramach, której bank udziela kredytu do kwoty 6.000.000,00( sześć milionów) PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się udzielać gwarancji bankowych do kwoty 1.500.000,00 ( milion pięćset tysięcy)PLN.

Wcześniej Bank udostępniał klientowi (Soon Energy Sp. z o.o.), produkty w postaci Kredytu Obrotowego w Rachunku Bieżącym oraz Linii Gwarancyjnej, do limitu w wysokości 4 500 000 ( cztery miliony pięćset tysięcy) PLN.

Odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obecnie obejmuje zobowiązania do wysokości półtorej kwoty limitu udostępnionego kredytobiorcy przez bank, zobowiązania emitenta przed podpisaniem Aneksu nr 3 obejmowały dwukrotność kwoty zobowiązań.

Odpowiedzialność Emitenta obowiązuje do dnia 29 listopada 2022 roku.

Zabezpieczenia zobowiązania Emitenta wobec Banku Emitent zobowiązuje się dostarczyć w terminie 45 dni od daty zawarcia Aneksu nr 3 w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego o treści uzgodnionej z Bankiem.

W dniu dzisiejszy został również podpisany Aneks nr 1 rozwiązujący Umowę o Przystąpienie do Długu z dnia 21.11.2016 roku, pomiędzy Viamind Sp. z o.o a Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Deutsche Bank Polska SA), co zwalnia Viamind Sp. z o.o. z zobowiązań „Przystępującego do długu” do tej Umowy.


Kumulatywne przystąpienie do długu, o którym mowa powyżej nie prowadzi do wstąpienia Emitenta w całokształt pozycji prawnej kredytobiorcy (Soon Energy Poland Sp. z o.o.) jako strony kredytu, lecz skutkuje ponoszeniem odpowiedzialności za wynikające z umowy kredytu zobowiązania kredytobiorcy i zobowiązaniem do spłaty ewentualnego długu wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi solidarnie z kredytobiorcą zgodnie z warunkami kredytu określonymi w umowie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-19 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2019-04-19 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.