REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ERG: ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A.

2017-12-05 19:19
publikacja
2017-12-05 19:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-05
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Pawła Knopika zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 5%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 30 listopada 2017 r. na sesji giełdowej 1.750 sztuk akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Pan Paweł Knopik posiadał 43.797 sztuki akcji, dających prawo do 43.797 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,9995% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji opisanej powyżej Pan Paweł Knopik posiada 45.547 sztuki akcji, dających prawo do 45.547 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,2% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-05 Robert Groborz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki