REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 16.4 mln EUR (76.8 mln PLN) z Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH na realizację Inwestycji: „Dzielnica "ECO Village" składająca się z 2 kompleksów mieszkaniowych, rzędu ok. 8.100 m² realizowana w drewnianej technologii modułowej” przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – MOD21 GmbH.

2023-03-24 09:10
publikacja
2023-03-24 09:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy o wartości 16.4 mln EUR (76.8 mln PLN) z Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH na realizację Inwestycji: „Dzielnica "ECO Village" składająca się z 2 kompleksów mieszkaniowych, rzędu ok. 8.100 m² realizowana w drewnianej technologii modułowej” przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – MOD21 GmbH.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. otrzymał dzisiaj informację od Zarządu spółki zależnej – MOD21 GmbH - o otrzymaniu przez podmiot zależny podpisanej przez obie strony umowy na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH, Doblerstraße 1, 72074 Tübingen
2 Wartość kontraktu 16.402.500 EUR / 76.791.584 PLN
3 Przedmiot kontraktu Dzielnica "ECO Village" składająca się z 2 kompleksów mieszkaniowych, rzędu ok. 8.100 m²
4 Miejsce wykonywania kontraktu Buchstraße, 73525 Schwäbisch Gmünd
5 Terminy realizacji W ciągu 4 tygodni od sfinalizowania niniejszej umowy, Zamawiający musi przedstawić szczegółowy harmonogram planowania produkcji, dostawy modułów próbnych i ich wydania, czasy produkcji poszczególnych modułów, ich dostawy i montażu oraz odbioru w oknach czasowych określonych w umowie. Start produkcji przewidywany na 01.07.2023r. Czas trwania do akceptacji ok. 57 tygodni.
6 Warunki płatności "I rata: 52% po wykonaniu modułów w fabryce w Ostaszewie.
II rata: 26% po montażu modułów na budowie. Wykonawca może wystawić fakturę na I i II ratę za poszczególne wyprodukowane lub zamontowane moduły w sposób proporcjonalny, przy czym do wystawienia faktury ratalnej uprawnia co najmniej 60 modułów.Faktura końcowa stanowi 22 % całkowitej kwoty umowy: Faktura końcowa stanowi 22% całkowitej kwoty umowy.
Wykonawcy mają prawo do następujących zaliczek:
30% całkowitego wynagrodzenia netto w ciągu 7 dni od skuteczności niniejszej umowy. Zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet I raty zgodnie z klauzulą 7.2 w wysokości 40% oraz na poczet II raty w wysokości 20% i na poczet faktury końcowej w wysokości 40%."
7 Gwarancja dobrego wykonania (wartość,) Gwarancja wykonania zamówienia - 5% wartości całego zamówienia
8 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość) Gwarancja odpowiedzialności za wady -5% wartości całego zamówienia
9 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość) Gwarancja zaliczki - 30% wartości całego zamówienia
10 Kary W przypadku gdy ww. terminy zostaną przekroczone przez Wykonawcę w sposób zawiniony, należy mu się kara umowna w wysokości 0,1% kwoty zamówienia netto za całość usług danego budynku (wszystkie powiązane elementy budynku). Kara umowna jest ograniczona do łącznej wysokości 5 % całkowitej kwoty umowy netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki