REKLAMA

ERBUD S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

2023-01-27 14:03
publikacja
2023-01-27 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_ERBUD_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-02-24_ERBUD_projekty_uchwal_NWZ_(polaczenie)_(002).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 lutego 2023 r., na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki – w Warszawie, w budynku położonym przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa, Biurowiec Royal Wilanów, klatka D, III piętro, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Dokumenty istotne dla podejmowanej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwały dotyczącej połączenia Spółki z ERBUD Industry sp. z o.o. zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: https://www.erbud.pl/ w zakładce „Fuzja”.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ERBUD SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA ERBUD SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ERBUD S.A. - 24 lutego 2023 r.
2023-02-24_ERBUD_projekty uchwał NWZ (połączenie) (002).pdf2023-02-24_ERBUD_projekty uchwał NWZ (połączenie) (002).pdf Projekty uchwał na NWZA ERBUD S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki