REKLAMA
WEBINAR

ENTER AIR S.A.: Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Coral Travel Poland sp. z o.o.

2023-06-07 13:58
publikacja
2023-06-07 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Coral Travel Poland sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2023 roku pomiędzy spółką zależną od Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. - a spółką Coral Travel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została Umowa Czarteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Lato 2023 oraz Zima 2023/24, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”).

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 22 kwietnia 2024 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie.

Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air.

Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 97.517.313,00 USD (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta trzynaście dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 408.470.768,96 zł (słownie: czterysta osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 96/100 złotych) według kursu średniego NBP (Tabela nr 109/A/NBP/2023) z dnia 7 czerwca 2023 r. wynoszącego 4,1887 zł.

Spółka wyjaśnia, że łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków.

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych.

Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2023-06-07 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki