REKLAMA

ENAP: Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego

2023-02-16 11:35
publikacja
2023-02-16 11:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-16
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16 lutego 2023 r. do spółki wpłynął podpisany aneks nr 3 do Umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Grodków” przedłużający termin jej realizacji do dnia 10.07.2023 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy (z pominięciem umów samodzielnie spełniających kryterium istotności i objętych odrębnym raportem), a w przypadku zmian umowy - w szczególności istotną zmianę terminu realizacji lub zmianę wartości umowy o co najmniej 30% w stosunku do wartości objętej wcześniejszym raportem.

O zawarciu umowy Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 16/2019 z dnia 22.07.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-16 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki