REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zawarcie Umowy zmieniającej Umowę kredytową przez Emitenta

2020-08-27 10:53
publikacja
2020-08-27 10:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie Umowy zmieniającej Umowę kredytową przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent" lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia 2020 roku, Spółka oraz niektóre spółki zależne (jako dłużnicy lub poręczyciele) zawarły z mBank S.A. (jako kredytodawcą, agentem kredytu i agentem zabezpieczeń) Umowę zmieniającą i ujednolicającą (dalej jako „Umowa zmieniająca”) Umowę kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym z dnia 24 czerwca 2019 roku (dalej jako „Umowa Kredytowa”), o której Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku.

W wyniku zawarcia ww. Umowy zmieniającej kredyt inwestycyjny w kwocie 20.000.000 zł został zamieniony na kredyt terminowy w tej samej wysokości. Łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych z tytułu Umowy Kredytowej nie zostało zmienione i pozostaje na poziomie 175.000.000 zł.

Zgodnie z ww. Umową zmieniającą, na łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych składa się:
- zadłużenie z tytułu kredytów terminowych w kwocie 60.000.000 zł;
- zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 115.000.000 zł.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytowej pozostały bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-08-27 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki