REKLAMA
WAŻNE

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku

2020-08-28 13:54
publikacja
2020-08-28 13:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent" lub „Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku (dalej jako: „ZWZ”).

1. JJR Invest sp. z o. o. przysługiwało na ZWZ 55.980.174 głosów, co stanowiło 53,88.% głosów na ZWZ oraz stanowi 32,84 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2. EFF B.V. przysługiwało na ZWZ 47.711.247 głosów, co stanowiło 45,93% głosów na ZWZ oraz stanowi 27,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że akcjonariusze obecni na ZWZ dysponowali 103.881.696 akcjami i głosami, stanowiącymi 60,94% kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-08-28 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki