REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Ustalenie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding S.A.

2020-09-01 13:49
publikacja
2020-09-01 13:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Ustalenie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 (dalej jako „Raport”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2020 roku, spółki zależne od Emitenta, tj. Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako „Terra”) oraz Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako „Tesla”) ustaliły wraz z pozostałymi stronami porozumienia, o którym Spółka poinformowała w Raporcie, ostateczną treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Elemental Holding S.A. (dalej jako „Wezwanie”).
Wezwanie dotyczy 13.977.674 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 8,20 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 13.977.674 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, co stanowi 8,20 % ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.
W Wezwaniu uczestniczą wszystkie strony porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka poinformowała w Raporcie.
Zgodnie z Wezwaniem podmiotami nabywającymi będą Terra oraz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Niderlandy). Cena nabycia została określona przez podmioty wzywające na kwotę 2,42 zł za jedną akcję.
Wezwanie zostanie ogłoszone i przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez podmiot prowadzący działalność maklerską na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-01 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2020-09-01 Anna Kostro Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki