REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Stanowisko Zarządu Elemental Holding S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding S.A., ogłoszonego w dniu 1 września 2020 roku

2020-09-16 14:52
publikacja
2020-09-16 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
stanowisko_Zarzadu_EH__wezwanie_16_9_2020-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu Elemental Holding S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding S.A., ogłoszonego w dniu 1 września 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania, ogłoszonego w dniu 1 września 2020 roku, na pośrednictwem Biura Maklerskiego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 74 ust.2 Ustawy w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy oraz art. 91 ust. 5 Ustawy przez:
(i) EFF B.V. z siedzibą w Maastricht,
(ii) Terra Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
(iii) JJR Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
(iv) Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
(v) Pana Macieja Rogalińskiego
(vi) Delpia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta w liczbie zapewniającej osiągnięcie łącznie przez Wzywających 100% ogólnej liczby głosów w Spółce („Wezwanie”).
Jednocześnie Emitent informuje, że treść Wezwania dostępna jest pod adresem:
http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/2968672,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-elemental-holding-sa

Podstawa prawna:
Art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
stanowisko Zarządu EH _wezwanie_16_9_2020-sig.pdfstanowisko Zarządu EH _wezwanie_16_9_2020-sig.pdf STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2020-09-16 Anna Kostro Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki