REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

2022-07-07 11:51
publikacja
2022-07-07 11:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-07
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 07.07.2022 r. powzięła informację o zakończeniu postępowania przetargowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi i wyborze oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej. Przetarg dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania Oddziału Łódź RE Łowicz: Modernizacja rozdzielni 110kV oraz dobudowa pola liniowego na stacji energetycznej 110/15kV GZP Boryszew”.

Cena oferty wynosi 8.673.000,00 PLN netto (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Spółka podaje niniejszą informację do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Spółka ELEKTROTIM S.A. będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-07 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-07-07 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki